Tin tức

Ngày đăng: 31/01/2015 Phòng học bộ môn - khái niệm cơ bản

     Sử dụng và bảo quản Thiết bị dạy học (TBDH) là khâu cuối cùng nhưng là khâu quan trọng nhất của cả 1 chuỗi khâu: Xây dựng danh mục, sản xuất mẫu, thử nghiệm, sản xuất đồng loạt, cung ứng, sử dụng và bảo quản. Nếu không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả sẽ gây nên sự lãng phí lớn tiền bạc. Vấn đề cấp bách hiện nay của các trường phổ thông trong cả nước mà dư luận đang quan tâm là: Phải sử dụng có hiệu quả TBDH đã được cung cấp. Một phương thức cực kỳ quan trọng nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo quản TBDH mà thế giới đã và đang làm, đó là dạy học theo phòng học bộ môn (PHBM)

Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) trường phổ thông lần này, là đưa học sinh vào vị trí chủ thể của hoạt động nhận thức : Học sinh phải làm thực hành nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn. Muốn thực hiện điều này, thì không thể thiếu TBDH trong quá trình dạy học.

1. Khái niệm chung
    
Phòng học bộ môn là phòng học riêng cho từng bộ môn hoặc liên môn,tại phòng đó, hệ thống phương tiện nghe, nhìn đã được lắp đặt cố định, hệ thống TBDH được chuẩn bị sẵn, cùng với hệ thống bàn ghế phù hợp đặc trưng cho bộ môn đó, nhờ thế mà hiệu quả sử dụng TBDH của GV và HS được nâng cao

2. Một số đặc trưng cơ bản của phòng học thường, phòng thí nghiệm và phòng học bộ môn

2.1 Phòng học thường ( phòng học truyền thống):

- Chỉ có bảng, bàn ghế GV và HS không có phương tiện nghe nhìn.

- Phòng học và HS không di chuyển, GV bộ môn di chuyển theo TKB.

- GV tự mang TBDH đến lớp học nếu nội dung bài giảng có TB.

- Phù hợp với kiểu dạy học chay: Thầy đọc, trò chép, trò thụ động, không có hoặc có thí nghiệm không đáng kể.

- Hiệu quả giờ dạy thấp.

- GV bộ môn không vất vả nếu không có TBDH hoặc không sử dụng TBDH.

- BGH dễ xếp TKB.

2.2 Phòng thí nghiệm

- Hệ thống TBDH được chuẩn bị sẵn.

- Phòng học cố định, GV và HS chỉ đến phòng thí nghiệm làm thí nghiệm với những bài có thí nghiệm.

- Phù hợp với những môn có bài thí nghiệm thực hành đồng loạt.

- Giáo viên phải chuẩn bị trước với những bài có thí nghiệm.

- Hiệu quả giờ dạy cao hơn kiểu dạy chay đối với các bài thực hành .

- Chưa phù hợp khi dạy các bài vừa lý thuyết vừa thực hành.

2.3 Phòng học bộ môn

- PHBM phải có điều kiện tiêu chuẩn tối thiểu về phòng học như: Hệ thống điện, nước, ánh sáng, độ thông thoáng, bàn ghế, tủ, thiết bị an toàn, thiết bị nghe nhìn...

- Hệ thống phương tiện nghe nhìn được lắp đặt cố định, hệ thống TBDH bộ môn được chuẩn bị trước.

- GV bộ môn và TBDH không di chuyển, còn học sinh thì di chuyển chỗ học theo TKB.

- Canh PHBM là phòng chứa TBDH và chuẩn bị thí nghiệm.

- Có phụ tá thí nghiệm.

- Hiệu quả giờ dạy rất cao.

- GV chỉ vất vả khi chuẩn bị TBDH lần đầu. GV không thể dạy chay nếu bài học có TBDH ngay trong PHBM.

Bình luận

Không có bài viết được tìm thấy

Bài viết mới