Loading...
Ống sinh hàn thẳng

View larger image

Ống sinh hàn thẳng

CODE: PTHH2065


[Contact us for a price]

In stock

- Ống sinh hàn (thuỷ tinh trung tính, không có bọt, đường kính ngoài Φ30mm, ống ở giữa và dẫn chất lỏng ra Φ10mm, ống dẫn khí vào Φ20mm, ống dẫn nước làm lạnh Φ5mm có độ rộng giáp ống chính Φ20mm).