Loading...
Ampe Kế Một Chiều

View larger image

Ampe Kế Một Chiều

CODE: CSVL2021


[Contact us for a price]

In stock

Thang 1A nội trở 0,17W/V; thang 3A nội trở 0,05W/V; độ chia nhỏ nhất 0,1A; Đầu ra dạng ổ cắm bằng đồng Φ4mm. Độ chính xác 2,5.